Uitnodiging bewonersbijeenkomst over SBI wijkplan Kattenbroek

Op 9 november presenteert Indebuurt033 de concept wijkplannen voor de Sociale Basisinfrastructuur (o.a. voorzieningen voor ouderen, jongeren en de leefbaarheid in de wijk). Op 16 november zal een klein aantal bewoners van Kattenbroek spreken met Indebuurt033 over de plannen voor Kattenbroek. Om bewoners van Kattenbroek de gelegenheid te geven om mee te praten over het wijkplan met de Sociale Basisinfrastructuur voor Kattenbroek willen we u uitnodigen.

Uitnodiging “Meepraten over wijkplan Kattenbroek”

Hoe kunnen we van Kattenbroek een vitale, veerkrachtige en inclusieve wijk maken, waar bewoners gezamenlijk
hun leefomgeving (fysiek en sociaal) vormgeven, waar iedereen ertoe doet en iedereen naar vermogen mee kan doen?

Vrijdag 11 november 2016, 19.30 – 21.30 (inloop vanaf 19:00)

Dorpshuis De Neng
Engweg 7
Hoogland

klik hier om je aan te melden of als je interesse hebt!

Meer informatie over Indebuurt033

Vanaf 1 januari 2017 gaat de organisatie Indebuurt033 de nieuwe Sociale Basisinfrastructuur in Amersfoort coördineren. Een van de kernmerken van de nieuwe Sociale Basisinfrastructuur in Amersfoort is dat er wijkgericht gewerkt gaat worden. Daarom worden er momenteel door Indebuurt033 wijkplannen opgesteld. Welke basisinfrastructuur is er aanwezig en welke basisinfrastructuur is gewenst? Belangrijk hierbij is wat de bewoners van Kattenbroek zelf kunnen doen. De wijkplannen gaan over drie functies in de wijk:

  • informatie en advies – waar kan ik terecht met mijn vragen, hoe kan ik helpen, wie kan mij helpen?
  • ontmoeting – activiteiten en voorzieningen met het oog op de ontmoeting van buurt en lotgenoten
  • ondersteuning en toerusting: hulp om het leven op orde te krijgen en houden.