G1000 Kattenbroek

Masker BIK

BIK-new

In Kattenbroek zijn er al verschillende bewoners, bewonersgroepen en instellingen die initiatieven voor de wijk organiseren. Maar er leven nog meer ideeën. Een groep bewoners van Kattenbroek wil een wijk G1000 in Kattenbroek organiseren. Het doel van de G1000 Kattenbroek is het verbinden van bestaande initiatieven en zo meer kracht ontwikkelen voor nieuwe initiatieven. Zo kan iedereen een stem geven aan zijn of haar idee voor Kattenbroek en haar bewoners.

Wil je meer weten over de G1000 Kattenbroek, kijk dan op http://www.g1000amersfoort.nl/wijkg1000/wijkg1000-kattenbroek/

Door de snelle ontwikkelingen rondom de Sociale Basisinfrastructuur in Amersfoort hebben we besloten geen G1000 Kattenbroek te organiseren!