Jaarverslag buurtbudget 2013 online

Dit is het jaarverslag buurtbudget 2013 van WBT Kattenbroek. U kunt het verslag met de lijsten van toegekende budgetten ook als pdf-bestand hier downloaden.

Overzicht

Het totale budget voor de wijk Kattenbroek bedroeg in 2013 €21.000. Aanvragen voor buurtbudget konden gedurende het hele jaar worden ingediend. Er is vooraf geen budget gereserveerd voor grote aanvragen. In totaal is er €15.340,92 uitgekeerd of toegekend. Er is €1.000 budget voor de organisatie van het Wijkbeheerteam.

Om bekendheid te geven aan het buurtbudget 2013 heeft het WBT Kattenbroek geflyerd in de wijk (juni/juli) en de website voorzien van informatie. De flyeractie heeft veel reacties en ideeën opgeleverd. Veel concrete nieuwe activiteiten heeft het niet opgeleverd. Veel aanvragers doen hebben al eerder buurtbudget aangevraagd in het verleden.

In 2013 heeft het WBT/BB Kattenbroek in totaal 32 aanvragen voor buurtbudget gehonoreerd. Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de bijdrage die de activiteit heeft aan de leefbaarheid van Kattenbroek. Er zijn twee aanvragen afgewezen. Er zijn een tiental aanvragen ingediend die vanwege onvolledigheid niet in behandeling zijn genomen.

Besteding naar activiteiten

In totaal zijn er 19 aanvragen voor straat-, school- en buurtfeesten gehonoreerd met een totaal budget van ruim €5.324,98.

  • Straatfeesten: De Gesloten Stad, 20 jaar Hof der Toekomst, Gangboord, Bolwerk, Witte wal, Het Vooruitzicht, Tonnekreek Zuid, Hulshorsterzand, 20 jaar Loefzijde en Pampushout, Meander, Woonboot, Linnaeuserre
  • Buurtfeesten: Ruinewoningen, buurtfeest Het Duin, buurtfeest De Kragge, buurtfeest Kasteel, Isolotto, en Bastion, en buurtfeest Mezekouw, Weergang en Kazematten, buurtfeest Aziëring, Legakker, Koog en Fantasie.

Daarnaast zijn ook 4 aanvragen van een aantal grotere festiviteiten gehonoreerd (€3.250,14), zoals

  • Skate-event Nieuwland
  • Hooglandse dorpsfeest
  • Vijverconcert Sixties generation
  • Sleutelhangers bij verkeersactie Welzin in Kattenbroek

Het skate event is met een beperkte bijdrage gesponsord, omdat deze activiteit niet in de wijk zelf plaatsvindt en deelname van Kattenbroekers niet bekend is.

Er zijn 7 aanvragen voor het aankleden van de openbare ruimte toegekend voor een budget van €4.350,25 voor ’t Laar, Zandbak Loef- en Lijzijde, Bloembakken Wendakker, Binnentuin Hof der Toekomst, kruidentuin de Ontdekking, De Strang en de tuin van OBS De Dubbelster .

Tot slot zijn er 2 aanvragen voor wijkactiviteiten toegekend en uitgekeerd voor activiteiten in de wijk met een budget van €1.000: bijdrage Struinen in de tuinen en Gluren bij de Buren.

Kosten organisatie

De kosten voor de organisatie van het buurtbudget bedroegen in 2013 €1.415,55 voor het drukken van flyers, kosten voor de website, vrijwilligersbijdrage van de notuliste en de kosten van de administratie. In 2012 is er op verschillende manieren contact gezocht met de bewoners van Kattenbroek:

  • Flyers verspreid in de wijk
  • Website up-to-date gehouden
  • Contact gezocht met winkeliersvereniging

Niet toegekende/uitgekeerde aanvragen

Er zijn twee aanvragen afgewezen: 1) gospelconcert met voorgangers ter promotie van een religieuze groepering en 2) sponsoring van bedbank in het nieuwe Meander Medisch centrum. De eerste aanvraag is afgewezen, omdat het WBT Kattenbroek geen subsidie verleent aan activiteiten van religieuze of commerciële aard. De tweede aanvraag is afgewezen, omdat er onvoldoende kan worden aangetoond of het voorwerp ten goede komt van de leefbaarheid van de wijk of haar bewoners. Verder zijn er een tiental aanvragen ingediend die niet in behandeling zijn genomen, omdat ze niet compleet waren en de aanvragers geen aanvullende informatie hebben verstrekt.

Reserveringen

Uit het buurtbudget 2012 was €8.000 gereserveerd voor drie activiteiten in 2013 of daarna, waaronder openingsfeest Groene huiskamer, startsubsidie het nieuwe Middelpunt en Verantwoording 2013. Dit bedrag is niet besteed in 2013 en zal worden doorgeschoven naar 2014. Het resterende bedrag van het buurtbudget 2013 (€7.000) wordt gereserveerd voor een aantal jaarlijks georganiseerde activiteiten die in 2014 georganiseerd gaan worden, zoals Struinen in de Tuinen, Gluren bij de Buren, Dorpsfeest Hoogland en een speeltoestel voor de basisschool de Breede Hei.