Masker BIK

Joost van den Hee

Joost van den Hee

Ik woon met mijn gezin sinds 2006 met veel plezier in Kattenbroek. In Amersfoort ben ik vooral betrokken bij het sociale domein via organisaties als Voedselfocus Amersfoort en stichting Present. Dat vind ik ook een mooi speerpunt om aan te werken als lid van het wijkbeheerteam Kattenbroek, waar ik sinds 2014 bij betrokken ben. Oog hebben voor de ander om zo bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijk.