Masker BIK

Vincent Linderhof

Vincent

In 1996 ben ik in Kattenbroek komen wonen. Inmiddels woon ik er met veel plezier samen met mijn vrouw en twee tienerdochters. Op de basisschool van mijn kinderen heb ik een aantal jaren in de medezeggenschapsraad gezeten. Hierdoor ben ik meer te weten gekomen over het bestaan van het wijkbeheerteam Kattenbroek. En medio 2010 heb ik me bij het wijkbeheerteam aangesloten.

In het wijkbeheerteam neem ik de rol van voorzitter op me. Daarnaast volg ik de ontwikkelingen van het beleid van de gemeente voor de komende jaren, zoals de Structuurvisie Amersfoort 2030. Daarbij let ik vooral op de gevolgen van het beleid en de kansen voor de wijk. Daarnaast wil ik me inzetten voor een goede relatie met de wijkbeheerteams van de aangrenzende wijken. Andere wijken kampen met soortgelijke problemen en kansen. Door samen op te trekken kunnen we van elkaar leren.

Via het Wijkbeheerteam wil ik me inzetten voor het verbeteren van de leefbaarheid van de wijk. Voor jong en oud. Mijn motto is: een leefbare woonomgeving begint bij je zelf!