‘Wijkbeheerteam Kattenbroek’ verandert naam in ‘BewonersInitiatieven Kattenbroek’

Masker BIK

Het Wijkbeheerteam Kattenbroek zoekt meer naamsbekendheid in de wijk. Een naam die beter weergeeft waar het team voor staat. Een naam die bewoners van Kattenbroek uitdaagt bijdragen aan de leefbaarheid van de eigen wijk te leveren.

Al jaren is het Wijkbeheerteam Kattenbroek actief. Het team bestaat uit vrijwilligers woonachtig in Kattenbroek. Dit team ondersteunt initiatieven van bewoners die de leefbaarheid in de wijk vergroten. Tevens fungeert het team als klankbord bij het organiseren van bewonersinitiatieven in de wijk. Het team beheert ook het buurtbudget Kattenbroek dat de gemeente Amersfoort jaarlijks beschikbaar stelt voor het verbeteren van de leefbaarheid in Kattenbroek.

De naam Wijkbeheerteam sluit niet goed aan bij waar het team voor staat: initiëren, faciliteren en vooral ondersteunen van bewonersinitiatieven, die een bijdrage leveren aan het welbevinden van Kattenbroekers. Daarbij gaat de voorkeur uit naar initiatieven die de onderlinge binding van alle bewoners versterken. Daarom is de naam nu veranderd in ‘BewonersInitiatieven Kattenbroek’(BIK). Om de frisse start te onderstrepen is ook de website helemaal vernieuwd: http://kattenbroek.net/. Onze site sluit nu goed aan waar we voor staan.

Ben jij Kattenbroeker en heb je een leuk idee om deze wijk mooier, schoner, veiliger, levendiger te maken, laat het ons weten via: http://kattenbroek.net/

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *