Subsidies

Masker BIK

Een idee

“Ik heb een idee voor de bewoners van Kattenbroek en kan wel wat (financiële) hulp gebruiken voor het realiseren van mijn plan.”

Dan ben je hier aan het goede adres. Wij zijn heel blij met jou! We gaan samen kijken wat er voor nodig is om jouw initiatief te laten slagen in Kattenbroek. Voor financiële middelen zijn er diverse subsidieregelingen bij de Gemeente Amersfoort. We zetten er hier twee op een rij, namelijk het Buurtbudget en subsidie #Projectenindebuurt.

Buurtbudget

Het Buurtbudget Kattenbroek bestaat uit een gemeentelijke bijdrage aan de wijk Kattenbroek. Deze bijdrage wordt beheerd door BIK. De gemeente Amersfoort geeft deze subsidie aan de wijk om initiatieven van bewoners uit de wijk, die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, financieel te ondersteunen.

Waarvoor kun je buurtbudget aanvragen bij het BIK?

 • Straat- en buurtfeesten. De stelregel is per deelnemend adres kennen we maximaal € 10 per adres toe met een maximum van € 570 per feest. Kosten voor eten en drinken worden niet vergoed. En er kan per straat maar één keer per jaar subsidie bij ons worden aangevraagd;
 • Grote evenementen en activiteiten (bijvoorbeeld Dorpsfeest Hoogland, Gluren bij Buren, vijverconcerten, Emiclaer-on-Ice, Kerststukken voor ouderen etc.);
 • Verkeersveiligheid activiteiten (bijv. drempels, Victor veiligpoppen etc.);
 • Aanpassen van openbare ruimten (bijv. speeltoestellen van speeltuinen en schoolpleinen, beheer van openbaar groen etc.)
 • Ander originele initiatieven die de binding in en/of de leefbaarheid van Kattenbroek vergroten.

Aanvragen

Handig om te weten

Aanpassingen in de openbare ruimte moeten vooraf getoetst (evt. met vergunning) worden door de gemeente. De aanvrager is hiervoor verantwoordelijk. Na goedkeuring (of vergunningverlening) van de gemeente kan het BIK de aanvraag definitief honoreren.

Als we met je aanvraag kunnen instemmen, is het de bedoeling dat je zelf de uitgaven voorschiet, die je vervolgens bij het BIK declareert. Daarvoor krijg je bij toekenning van je aanvraag een declaratieformulier toegezonden, die je daarna compleet en correct ingevuld terugstuurt, met daarbij nota's van de gedane uitgaven.

In de loop der jaren hebben we een aantal criteria opgesteld voor aanvragen die we niet toekennen:

 • Aanvragen met commerciële, politieke of religieuze doeleinden worden niet gehonoreerd;
 • Aanvragen voor reiskostenvergoeding worden niet toegekend;
 • Aanvragen voor vergoeding van kosten van personeel van Welzin, Indebuurt033, of andere professionele hulporganisaties worden niet toegekend;
  Aanvragen die in strijd zijn met ander gemeentelijk beleid worden niet toegekend. Denk hierbij aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amersfoort.

Procedure buurtbudgetaanvraag

 • Je (de aanvrager) vraagt een aanvraagformulier aan bij BIK;
 • BIK stuurt je een aanvraagformulier;
 • Je stuurt een ingevuld formulier naar BIK;
 • BIK geeft een ontvangstbevestiging, kent een nummer toe en stelt je eventueel aanvullende vragen bij onduidelijkheden;
 • Als de aanvraag volledig en duidelijk is, dan neemt BIK de aanvraag in behandeling;
 • Als BIK een besluit heeft genomen dan wordt je per email ingelicht over het besluit;
  • Bij afwijzing geven we een reden op;
  • Bij toekenning sturen we je een declaratieformulier.
 • Je stuurt na de activiteit het ingevulde declaratieformulier met de kopieën van de bonnen naar BIK;
 • BIK beoordeelt de declaratie en stelt indien nodig aanvullende vragen;
 • Na goedkeuring van de declaratie lichten we je in en wordt het bedrag uitgekeerd.

Graag ontvangen we foto’s van de activiteit voor plaatsing op onze Facebookpagina en/of website, die geschikt zijn voor publicatie en die vrij van rechten zijn.

Subsidieregeling Indebuurt033

Heb je een goed idee voor een activiteit of project in Kattenbroek? Draagt het bij aan de sociale doelen die in het wijkplan beschreven staan? Vertel anderen over jouw idee en verzamel mensen om je heen die je kunnen helpen het idee verder uit te werken. Subsidie kun je aanvragen op de pagina subsidie-aanvragen op de website van Indebuurt033. Het einde van ieder kwartaal is de deadline voor het indienen van subsidieaanvragen. Binnen 6 weken na de deadline van indiening ontvang je een brief met de uitslag van Indebuurt033 die namens de gemeente de beschikking schrijft.

In deze periode van 6 weken buigt het Buurtbestuur Kattenbroek zich over je aanvraag, gaat zij met je in gesprek en brengt zij vervolgens een advies uit. In het advies worden allerlei zaken tegen elkaar afgewogen, zoals

 • Past het binnen de kaders van de subsidieregeling?
 • Heeft het voldoende draagvlak in de wijk? Wordt er voldoende samengewerkt?
 • Voorziet het in een behoefte en sluit deze aan bij het wijkplan?
 • Is het realistisch, heeft het kans van slagen?
 • Is er een lange termijn visie? Oftewel; is het duurzaam voor Kattenbroek?

Het advies wordt gepresenteerd aan Indebuurt033 en zij neemt het besluit.

Heb je een idee voor een initiatief of project? Wil je meer weten over deze subsidieregeling of over het Buurtbestuur? Neem dan contact op met buurtnetwerker Eefke Wesdorp (eefke.wesdorp@indebuurt033.nl 06-81352564) of direct met het Buurtbestuur door een e-mail te sturen naar: buurtbestuurkattenbroek@gmail.com