Masker BIK

Informatie

Buurtbudget

Het Buurtbudget Kattenbroek bestaat uit een gemeentelijke bijdrage aan de wijk Kattenbroek. Deze bijdrage wordt beheerd door het BIK. De gemeente Amersfoort geeft deze subsidie aan de wijk om initiatieven van bewoners uit de wijk, die bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk, financieel te ondersteunen. Wil je een bijdrage uit het Buurtbudget aanvragen? Vul dan een aanvraagformulier in, dat je hieronder kunt downloaden. Geef een korte uitleg wat je plan is en hoe je straat, buurt of de wijk daar beter van wordt. Stuur het aan: buurtbudget@kattenbroek.net. Denk eraan: aanvragen zonder contactgegevens (naam, adres, telefoon en e-mail) worden niet in behandeling genomen.

Waarvoor kun je buurtbudget aanvragen bij het BIK?

 1. Straat- en buurtfeesten. De stelregel is per deelnemend adres kennen we maximaal € 15 per adres toe met een maximum van € 500 per feest. Kosten voor eten en drinken worden niet vergoed. En er kan per straat maar één keer per jaar subsidie bij ons worden aangevraagd. Klik hier voor het aanvraagformulier;
 2. Grote evenementen en activiteiten, zoals Dorpsfeest Hoogland, Gluren bij Buren, Vijverconcerten, waarbij zeker ook gekeken wordt door ons naar het belang voor bewoners van Kattenbroek;
 3. Speeltoestellen van speeltuinen en schoolpleinen;
 4. Verkeersveiligheid activiteiten;
 5. Opknappen van openbare ruimten;
 6. Originele initiatieven die de binding in en/of de leefbaarheid van Kattenbroek vergroten.

We gebruiken twee verschillende aanvraagformulieren: kies voor

Waar je op moet letten bij het aanvragen:

Ingrepen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld plaatsing van een speeltoestel, moeten vooraf getoetst worden door de gemeente. Andere activiteiten vereisen soms een vergunning van de gemeente. Pas na goedkeuring of vergunningverlening van de gemeente kan het BIK de aanvraag definitief honoreren. Als we met je aanvraag kunnen instemmen, is het de bedoeling dat je zelf de uitgaven voorschiet, die je vervolgens bij het BIK declareert. Daarvoor krijg je bij toekenning van je aanvraag een declaratieformulier toegezonden, die je daarna compleet en correct ingevuld terugstuurt, met daarbij nota's van de gedane uitgaven.

Waarvoor kennen we geen buurtbudget toe:

 1. Aanvragen met commerciële of religieuze doeleinden worden niet gehonoreerd;
 2. Er worden geen reiskosten toegekend;
 3. Er worden kosten van personeel  (van Welzin of andere professionele hulporganisaties) vergoed.
 4. Aanvragen die in strijd zijn met ander gemeentelijk beleid worden niet toegekend. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Amersfoort.

Procedure buurtbudgetaanvraag

 • Je (de aanvrager) vraagt een aanvraagformulier aan bij BIK;
 • BIK stuurt je een aanvraagformulier;
 • Je stuurt een ingevuld formulier naar BIK
 • BIK geeft een ontvangstbevestiging, kent een nummer toe en stelt je eventueel aanvullende vragen bij onduidelijkheden.
 • Als de aanvraag volledig en duidelijk is, dan neemt BIK de aanvraag in behandeling;
 • Als BIK een besluit heeft genomen dan wordt je ingelicht over het besluit;
  • Bij afwijzing geven we een reden op;
  • Bij toekenning sturen we je een declaratieformulier.
 • Je stuurt na de activiteit het ingevulde declaratieformulier met de kopieën van de bonnen naar BIK;
 • BIK beoordeelt de declaratie en stelt indien nodig aanvullende vragen;
 • Na goedkeuring van de declaratie lichten we je in en wordt het bedrag uitgekeerd.

Graag ontvangen we foto’s van de activiteit voor plaatsing op onze Facebookpagina en/of website, die geschikt zijn voor publicatie en die vrij van rechten zijn.

BIK-new