Informatiebijeenkomst wijknetwerk i.o. op 9-1-2017 in de Neng

In de plannen van Indebuurt033 wordt veel ruimte gegeven aan de vorming van wijknetwerken van bewoners en wijkprofessionals, die de kern gaan uitmaken van wat de ‘Buurt Bestuurt’ wordt genoemd. Deze netwerken worden leidend bij het maken van wijkplannen en de beoordeling van subsidieaanvragen van lokale initiatiefnemers.
Nu is een wijknetwerk waarin naast actieve bewoners bijvoorbeeld ook de wijkagent , een jongerenwerker, een lid van een Wijkteam en een zorgcoördinator van het basisonderwijs zitting nemen, niet van de ene op de andere dag opgericht.
Wel is het belangrijk om daar op korte termijn een begin mee te maken, temeer daar de nieuwe subsidieaanvragen van bewonersinitiatieven ( in het kader van het flexibel budget) al in januari 2017 moeten worden beoordeeld door het wijknetwerk. In alle wijken, behalve in Kattenbroek, zijn inmiddels beginnende wijknetwerken opgericht.

Locatie is de Neng (Hoogland)

De avond wordt geleid door Ria Roelofs en Daan Vosskühler door actieve bewoners uit de Amersfoortse wijken aangewezen als vertegenwoordigers van bewonersbelangen in relatie met Indebuurt033.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *