Masker BIK

BIK-new

Links

Veiligheid en overlast in Kattenbroek

Meldpunt Woonomgeving - www.amersfoort.nl/meldpunt.html
Via het Meldpunt Woonomgeving van de gemeente Amersfoort kun je iets doorgeven over bijvoorbeeld groen, straten en wegen, sloten en vijvers, riolering, verlichting, speelplekken of straatmeubilair. 

Burgernet en de Veiligheidsambassadeurs - www.amersfoort.nl/veilig

Recente meldingen criminaliteit - www.stopdecriminaliteit.nl, (zoekterm: 3823 Kattenbroek)

Plannen in Kattenbroek

Kattenbroek in de bestemmingsplannen van de gemeente

Amersfoort en andere wijken

Alle bewonersinitiatieven in Amersfoort op een rij: bewonersweb van Amersfoort- www.bewoners033.nl

www.buurtlink.nl

Informatie over de Gemeente Amersfoort - www.amersfoort.nl

BIK als onderdeel van BIAN

Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Noord (BIAN) is een overkoepelende stichting van vier wijkbeheerteams van de Amersfoortse wijken Nieuwland, Schothorst, Zielhorst en Kattenbroek. Het BIK is namens Kattenbroek aangesloten bij BIAN.

BIAN is in 2013 opgericht om zo aan de gewijzigde regels voor het aanvragen van buurtbudgetsubsidie van de gemeente Amersfoort te kunnen voldoen. Een van de gewijzigde regels was dat de subsidie alleen nog door een rechtspersoon kunnen worden aangevraagd. Voor BIK is dat BIAN. Stichting BIAN is er alleen voor de financiële verantwoording van de vier wijkbeheerteams. Het bestuur van BIAN bestaat uit vijf leden: vier vertegenwoordigers van de deelnemende wijken en een onafhankelijk lid. BIAN heeft statuten en huishoudelijke reglementen. Deze kan je vinden op de website van BIAN. Meer informatie over BIAN vind je hier.