Uitnodiging Wegwijs in Kattenbroek

BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK) is bezig met het samenstellen van een nieuwe wijkgids “Wegwijs in Kattenbroek”. De wijkgids is bestemd voor alle bewoners van Kattenbroek. Het wordt een wijkgids met informatie over organisaties en initiatieven, die zich richten op de gezondheids-, zorg- en welzijnsactiviteiten in de wijk. Wellicht bent u al bekend met de wijkgids “Wegwijs in Schothorst” die in de wijk Schothorst met veel succes is geïntroduceerd.

Als u een organisatie aanmeldt:

  • -aantal regels met informatie over uw organisatie;
  • -informatie over wat uw organisatie voor de bewoners van Kattenbroek kunt betekenen;
  • -uw openingstijden indien van toepassing;
  • -uw contactgegevens

Als u een initiatief aanmeldt:

  • -aantal regels met informatie over het initiatief;
  • -informatie over wat uw initiatief voor de bewoners van Kattenbroek kunt betekenen;
  • -vermeldt daarin ook wie de initiatiefnemers zijn (organisaties en personen).
  • -uw openingstijden indien van toepassing;
  • -contactgegevens

BIK verzamelt uw stukjes en zal indien nodig een redactionele slag maken.

De deadline voor het aanleveren van stukje(s) is donderdag 27 oktober 2016!

De wijkgids wordt gefinancierd met de advertenties in de gids. Het is mogelijk om een advertentie te plaatsen. Mocht uw organisatie daar interesse in hebben, dan kunt u het aangeven en dan brengen we u in contact met de drukker. Wellicht bent u al benaderd, dan kunt u deze mail als niet verzonden beschouwen.

Heeft u nog vragen, stuur dan een bericht naar: wegwijsin@kattenbroek.net