Sociale basisinfrastructuur (SBI)

Masker BIK

BIK-new

Sociale basisinfrastructuur (SBI) Kattenbroek - Indebuurt033

Per 1 januari 2017 is de organisatie Indebuurt033 verantwoordelijk voor alle activiteiten, voorzieningen en netwerken in de stad die prettig samenleven mogelijk maken. Dit wordt de sociale basisinfrastructuur genoemd of kortweg SBI. Met de basisactiviteiten van Indebuurt033 aangevuld door activiteiten en projecten van vrijwilligers en inwoners wil de gemeente voorkomen dat iemand ongewenst aan de zijlijn staat of benodigde ondersteuning misloopt. Meer dan voorheen bepalen inwoners wat er nodig is. De aanpak van Indebuurt033 is vooral wijkgericht en vanaf de zomer is zij bezig om sociale wijkplannen op te stellen. Kijkt u hier voor het  sociaal wijkplan Kattenbroek. Daarnaast is er een stadsplan voor de activiteiten die wijkoverstijgend zijn.

Indebuurt033 heeft Eefje Wesdorp als de buurtnetwerker voor het gebied Hoogland-Kattenbroek aangesteld. Mourad Akacher is jongerenwerker voor Kattenbroek, zie https://www.indebuurt033.nl/in-de-wijk/hoogland-hoogland-west-en-kattenbroek/.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het opzetten van een wijknetwerk "De buurt bestuurt Kattenbroek". Dit wijknetwerk bestaat uit bewoners en professionals uit Kattenbroek. Het wijknetwerk heeft de taak om:

 • sociale wijkplan voor de wijkplan aan te scherpen
 • adviseren over subsidie-aanvragen in het kader van het realiseren van de doelen van het sociale wijkplan

Het Buurtbestuurt Kattenbroek zoekt nog inwoners  uit Kattenbroek die willen meebeslissen of meehelpen:

De ontwikkeling rondom het welzijnswerk zijn stormachtig geweest in de afgelopen maanden. Hieronder vindt u informatie over het huidige proces en de inhoud van de sociale wijkplannen. De lijst is op chronologische volgorde en er staan links bij naar achterliggende informatie.

 • 30-6-2017 Deadline derde subsidieronde
 • 15-5-2017 Deadline aanscherping sociaal wijkplan
 • 19-4-2017 Buurtbestuurt  "Buurtbestuurt Kattenbroek" - Beoordeling tweede subsidieronde

Voorbije mijlpalen:

 • 31-3-2017 Deadline tweede subsidieronde
 • 16-1-2017 Eerste "Buurtbestuurt Kattenbroek" bijeenkomst
 • 9-1-2017 Informatiebijeenkomst voor het opzetten van een wijkraad "De buurt bestuurt Kattenbroek" (De Neng, inloop vanaf 19:00 uur en start bijeenkomst om 19:30 uur)23-12-2016 Eind december openstelling subsidieregeling SBI
 • 22-11-2016 Sociaal wijkplan Hoogland-Kattenbroek is vastgesteld
 • 16-11-2016 Bijeenkomst vertegenwoordiging van bewoners en Indebuurt033 over het concept sociaal wijkplan
 • 11-11-2016 Bewonersbijeenkomst over het concept sociaal wijkplan
 • 9-11-2016 Concept sociaal wijkplan Kattenbroek-Hoogland gepubliceerd door Indebuurt033
 • 5-10-2016 Bijeenkomst over sociale basisinfrastructuur in Kattenbroek-Hoogland georganiseerd door Indebuurt033. Lees hier het verslag
 • 20-7-2016 Plan van aanpak Indebuurt033
 • 15-11-2015 Stadsgebiedscan van de sociale basisinfrastructuur in Kattenbroek

Andere informatie over Kattenbroek