Masker BIK
BIK-new

BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK)

BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK) is een groep bewoners die bewonersinitiatieven faciliteert en ondersteunt om de leefbaarheid in Kattenbroek te vergroten. Dit doen we onder andere door het beheren van het buurtbutget in Kattenbroek en het beschikbaar stellen van communicatiemiddelen (poster, facebook en website).

In Kattenbroek wordt er meer en meer gebruik gemaakt van het buurtbudget. In 2017 hebben verschillende straten in de wijk een buurtfeest georganiseerd. Hartstikke leuk om je nieuwe buren te leren kennen of je buren beter te leren kennen. Bewoners uit Kattenbroek hebben met buurtbudgetbijdragen op een aantal plekken in de wijk de openbare ruimte aangepast. De speeltuin aan de Hooidonk is vernieuwd op initiatief van de bewoners en het schoolplein van openbare basisschool De Dubbelster zal binnenkort mede met een bijdrage uit het buurtbudget worden opgeknapt. Daarnaast onderhouden bewoners van ’t Laar en de Ontdekking een stukje gemeentetuin.

In juni 2017 heeft Sixties Generations haar negende vijverconcert verzorgd en zij gaan op voor een jubileumconcert in 2018. En met een subsidie uit het buurtbudget is het mogelijk gemaakt om scholieren tegen gereduceerd tarief plezier te laten ervaren op de ijsbaan van Emiclaer afgelopen winter.

Tot slot hebben scholieren van de Gabrie Mehenschool onder professionele beleiding meer dan 250 kerststukjes gemaakt speciaal voor ouderen in de wijk Kattenbroek. Met deze actie wilden scholieren ouderen in het zonnetje zetten.

BIK is van bewoners en voor bewoners van Kattenbroek. Samen maken we de wijk nog fijner om te leven en te werken. BIK wil dit graag blijven doen.