Stichting BewonersInitiatieven Amersfoort-Noord (BIAN)

Stichting Bewonersinitiatieven Amersfoort Noord (BIAN) is een overkoepelende stichting van vier wijkbeheerteams van de Amersfoortse wijken Kattenbroek, Nieuwland, Schothorst en Zielhorst. BIAN is de formele aanvrager van de subsidies buurtbudget van de vier aangesloten wijken. BIAN speelt geen rol in het verdelen en toekennen van buurtbudgetaanvragen. Daarvoor zijn de aangesloten werkgroepen verantwoordelijk.

BIAN heeft in 2017 haar huishoudelijk reglement gewijzigd en zij kan nu ook optreden als rechtspersoon bij het aanvragen van subsidie voor projecten van bewoners. Dit is bijvoorbeeld een voorwaarde bij de projectensubsidieregeling van Indebuurt033. Dan regelt BIAN ook het beheer van de bankrekening, de administratie van inkomsten en uitgaven van het project. Hierbij hanteren we de volgende criteria:

  • de activiteiten van het project moeten worden uitgevoerd in een van de aangesloten wijken.
  • de betreffende werkgroep uit de wijk moet ook akkoord zijn
  • de administratie brengt kosten met zich mee die ten laste van het project worden gebracht.

Momenteel heeft BIAN de volgende projecten onder beheer:

  • Mobielindebuurt in Zielhorst en Schothorst en
  • Goede Buur Kattenbroek.

Wil je hier meer informatie over een project onder beheer van BIAN, stuur dan een bericht via email.

Contact

Email: stichting.bian@gmail.com

Internet: https://stichtingbian.wordpress.com/