Zelfbeheer openbare ruimte

Masker BIK
BIK-new

Zelfbeheer openbare ruimte

Een van de manieren om de leefbaarheid in de wijk te vergroten is het  onderhouden van een stuk gemeentegroen of een speeltuin samen met buurtgenoten. De gemeente noemt dit "Zelfbeheer". Ook in Kattenbroek nemen bewoners steeds vaker het onderhoud van gemeentegrond zelf ter hand. De laatste jaren zijn er een aantal plekken in de wijk waar bewoners actief het groen of de speeltuin zelf onderhouden. Dit gebeurt met goedkeuring van de gemeente en in veel gevallen met een bijdrage uit het buurtbudget.