Toekenning buurtbudget 2015

De gemeente Amersfoort heeft het buurtbudget 2015 toegekend aan Wijkbeheerteam Kattenbroek.

Vanaf nu zullen de ingediende aanvragen worden behandeld en toegekend. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht.

Heeft u nog leuke initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid van onze wijk vul dan hier het formulier in. Let daarbij op de richtlijnen die bij het aanvraagformulier zijn opgenomen.