Jaarverslag 2014 staat online

Het jaarverslag buurtbudget 2014 van WBT Kattenbroek is beschikbaar. Hierin vind u het te besteden budget in 2014 inclusief de reserves uit eerdere jaren en de bedragen waarmee we activiteiten hebben ondersteund. U kunt het volledige verslag 2014 downloaden.

 

Het totale te besteden buurtbudget voor de wijk Kattenbroek bedroeg in 2014 €37.387,-. De subsidie 2014 bedroeg €21.800,- inclusief €1.000 voor de organisatie van het WBT. Daarnaast waren er nog reserveringen uit 2013 voor een bedrag van €15.587,-. Het budget voor deze reserveringen was geoormerkt en mocht niet aan andere aanvragen worden besteed.

Aanvragen voor buurtbudget konden gedurende het hele jaar worden ingediend. Er is vooraf geen budget gereserveerd voor grote aanvragen. In totaal is er €13.254,18 uitgekeerd.

Om bekendheid te geven aan het buurtbudget 2014 heeft het WBT Kattenbroek de website voorzien van informatie. Veel aanvragers hebben al eerder buurtbudget aangevraagd in het verleden. In de zomer van 2014 is begonnen met een Facebookpagina om bekendheid te geven aan het buurtbudget. Aan het eind van 2014 is ook het twitteraccount weer actief in gebruik genomen.

In 2014 heeft het WBT/BB Kattenbroek in totaal 38 aanvragen voor buurtbudget gehonoreerd. Alle aanvragen zijn beoordeeld op basis van de bijdrage die de activiteit heeft aan de leefbaarheid van Kattenbroek. Enkele aanvragen betroffen reserveringen uit 2013 of eerder. Hieraan is €2.632,82 minder besteed of is de reservering verlaagd. In totaal is er aan activiteiten, organisatie en terugbetaling €15.887,- besteed. Dat is €21.500,- minder dan er te besteden was. Dit bedrag wordt doorgeschoven naar 2015, waarbij het €7.383,18 aan oude reserveringen betreft en een reservering van €14.116,82 uit 2014.

Er zijn tien aanvragen afgewezen of niet behandeld omdat ze onvolledig waren.

Ontvangsten en inkomsten

Debet/Ontvangsten

 

 

Bedrag

Subsidie 2015

   

€21.800,00

Oude reserveringen

   

€15.587,00

Totale subsidie

   

€37.387,00

CreditUitgaven

 

 

 

Omschrijving activiteiten

Aantal

Bedrag

 

Straat- en buurtfeesten

19

€3.670,28

 

Grote festiviteiten

7

€3.884,00

 

Wijkactiviteiten

6

€3.375,73

 

Aankleding van de openbare ruimte

5

€1.096,76

 

Veiligheid

2

€354,06

 

Subtotaal aanvragen

39

€12.380,83

 

Organisatie en communicatie

5

€873,35

 

Subtotaal buurtbudget 2014

44

€13.254,18

 

Terug naar gemeente (oude reserveringen)

 

2.632,82

 

Subtotaal

 

€15.887,00

€15.887,00

Oude reserveringen die blijven staan

   

€7.383,18

Reserveringen 2015

   

€14.116,82

Totaal

 

 

€37.387,00

 

Besteding naar activiteiten

Buurtfeesten

In totaal zijn er 19 aanvragen voor straat-, school- en buurtfeesten gehonoreerd met een totaal budget van ruim €3.670,28, zie bijlage.

Grote festiviteiten

Daarnaast zijn ook 6 aanvragen van een aantal grotere festiviteiten gehonoreerd (€3.684,00), zoals

 • Skate-event Vathorst
 • Hooglandse dorpsfeest (Beach volleybal en kinderactiviteiten)
 • Vijverconcert Sixties generation
 • Clowntjeshof
 • Bijeenkomsten in het kader van Bewonersweb033

Het skate event en het clowntjeshof zijn met een beperkte bijdrage gesponsord, omdat deze activiteit niet in de wijk zelf plaatsvinden en/of de deelname van Kattenbroekers niet op voorhand duidelijk is.

Aankleding van openbare ruimte

Er zijn 5 aanvragen toegekend voor een budget van €1.096,76 voor ’t Laar, Bloembakken Wendakker, Binnentuin Hof der Toekomst, kruidentuin de Ontdekking,.

Veiligheid

Er zijn 2 aanvragen (€354,06) ten aanzien van de verkeersveiligheid van de Tonnekreek en de Gangboord gehonoreerd.

Wijkactiviteiten/speciale groepen

Tot slot zijn er 5 aanvragen toegekend en uitgekeerd voor activiteiten in de wijk met een budget van € 3.375,73: bijdrage Struinen in de tuinen, Gluren bij de Buren, Speel-o-theek Harlekijn, Uitje voor ouderen met Kerst (Zonnebloem Emiclaer), en de aankleding van het buurthuis Middelpunt.

Organisatie en communicatie

De kosten voor de organisatie van het buurtbudget bedroegen in 2014 €873,35 voor de website en de kosten van de administratie en het huren van ruimte voor vergaderen.

Niet toegekende/uitgekeerde aanvragen

Er zijn tien aanvragen afgewezen of niet in behandeling genomen. De belangrijkste reden om aanvragen af te wijzen was het feit dat de activiteit geen aantoonbare bijdrage aan de leefbaarheid van Kattenbroek of haar bewoners had zoals bij de aanvragen voor After Cito dance, openingsfeest Middelpunt, aanschaf muziekinstrumenten muziekvereniging St. Cecilia, opknappen tuin Meander MC. Daarnaast zijn ook aanvragen voor camera’s voor preventie niet gehonoreerd, omdat het privéterreinen betrof en privécamera’s niet op de openbare ruimte gericht mogen zijn. De andere aanvragen zijn ingetrokken.

Procedure aanvragen buurtbudget 2014

Aanvragers van buurtbudget Kattenbroek 2014 hebben via de website of via email een aanvraagformulier ontvangen, waarin de aanvrager een aantal vragen moet beantwoorden. Nadat het WBT het ingevulde aanvraagformulier heeft ontvangen neemt het de aanvraag in behandeling. Indien de aanvraag niet volledig was ingevuld of onduidelijk was, heeft het WBT aanvullende vragen gesteld. Het WBT beoordeelt de aanvragen op:

 • Draagt de activiteit bij aan de leefbaarheid van Kattenbroek en haar bewoners?
 • Is de aanvraag ook in lijn met het beleid van de gemeente Amersfoort (denk aan duurzaamheid)?
 • Staat de aanvraag in verhouding tot andere aanvragen?
 • Is er aan de regels van buurtbudget Kattenbroek, zoals opgenomen in het aanvraagformulier, voldaan?

Na toekenning of afwijzing is de aanvrager via email geïnformeerd door het WBT. Bij toekenning wordt de declaratieprocedure in gang gezet. Bij afwijzing wordt één of meerdere redenen voor afwijzing opgegeven.

Communicatie

De lijst met aanvragen van buurtbudget en de toekenningen/afwijzingen zijn begin 2015 op de website van het WBT: www.kattenbroek.net. Na goedkeuring van de verantwoordin buurtbudget 2014 door de gemeente zal er ook nog een bericht via de lokale pers worden verspreid. WBT Kattenbroek heeft in 2014 een Facebookpagina https://www.facebook.com/buurtbudgetkattenbroek aangemaakt waarop verslagen en fotomateriaal kan worden geplaatst.

Buurtbudget 2015

In 2015 zal er weer budget voor het buurtbudget beschikbaar komen. Naast de activiteiten die gepland staan waarvoor er reeds budget is gereserveerd, kunnen aanvragen worden ingediend. Voor de aanvragen 2015 kan via buurtbudget@kattenbroek.net een aanvraagformulier worden aangevraagd. Het WBT is voornemens om in 2015 onze buurtgenoten conform het principe van de G1000 meer te betrekken bij de ontwikkeling van onze wijk – dit reikt verder dan alleen het buurtbudget.

Oude reserveringen

Uit buurtbudgetten van 2013 en eerder zijn nog 2 reserveringen over: openingsfeest Groene huiskamer (€4.883.18) en speeltoestel voor het plein van de basisschool de Breede Hei (€2.500,00). Naar verwachting zullen deze bedragen in 2015 worden besteed.

Reservering 2015

Het resterende bedrag van het buurtbudget 2014 (€14.116.82) wordt doorgeschoven naar 2015 en kan in 2015 worden besteed. Er is al een aantal aanvragen in 2014 ingediend die nog niet zijn afgerond zoals:

 • Speeltoestel voor schoolplein Gabrie Mehen
 • Vijver podium voor amfitheather
 • Speeltoestel Okee speeltuin

 In het te downloaden verslag vind u ook de lijst met buurtbudgettoekenning 2014.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *