Masker BIK

Behoeftepeiling bewoners Kattenbroek

In de week van 9-13 januari 2017 zullen studenten van de Universiteit Utrecht in de wijk Kattenbroek actief zijn voor een onderzoek dat zij namens BewonersInitiatieven Kattenbroek (BIK) uitvoeren. De studenten worden begeleid door Universiteit Utrecht, Academie van de Stad en BIK. In de bijgaande brief wordt een en ander uitgelegd. Bij voorbaat dank voor… Lees meer Behoeftepeiling bewoners Kattenbroek

Informatiebijeenkomst wijknetwerk i.o. op 9-1-2017 in de Neng

In de plannen van Indebuurt033 wordt veel ruimte gegeven aan de vorming van wijknetwerken van bewoners en wijkprofessionals, die de kern gaan uitmaken van wat de ‘Buurt Bestuurt’ wordt genoemd. Deze netwerken worden leidend bij het maken van wijkplannen en de beoordeling van subsidieaanvragen van lokale initiatiefnemers. Nu is een wijknetwerk waarin naast actieve bewoners… Lees meer Informatiebijeenkomst wijknetwerk i.o. op 9-1-2017 in de Neng

Bewonersbijeenkomst Kattenbroek 11 november

Uitnodiging “Meepraten over wijkplan Kattenbroek” Hoe kunnen we van Kattenbroek een vitale, veerkrachtige en inclusieve wijk maken, waar bewoners gezamenlijk hun leefomgeving (fysiek en sociaal) vormgeven, waar iedereen ertoe doet en iedereen naar vermogen mee kan doen? Vrijdag 11 november 2016, 19.30 – 21.30 (inloop vanaf 19:00) Dorpshuis De Neng Engweg 7 Hoogland klik hier… Lees meer Bewonersbijeenkomst Kattenbroek 11 november

BIK werkt aan “Wegwijs in Kattenbroek”

In navolging van het succes van de gids “Wegwijs in Schothorst” in de wijk Schothorst heeft BIK het initiatief genomen om een Wegwijs in Kattenbroek te maken. Heeft u informatie voor de gids of wilt u meewerken aan het samenstellen van de gids, neem dan contact met ons op. Kijk op de website http://kattenbroek.net/bewonersinitiatieven/wegwijs-in-kattenbroek/

‘Wijkbeheerteam Kattenbroek’ verandert naam in ‘BewonersInitiatieven Kattenbroek’

Het Wijkbeheerteam Kattenbroek zoekt meer naamsbekendheid in de wijk. Een naam die beter weergeeft waar het team voor staat. Een naam die bewoners van Kattenbroek uitdaagt bijdragen aan de leefbaarheid van de eigen wijk te leveren. Al jaren is het Wijkbeheerteam Kattenbroek actief. Het team bestaat uit vrijwilligers woonachtig in Kattenbroek. Dit team ondersteunt initiatieven… Lees meer ‘Wijkbeheerteam Kattenbroek’ verandert naam in ‘BewonersInitiatieven Kattenbroek’

Jaarverslag 2014 staat online

Het jaarverslag buurtbudget 2014 van WBT Kattenbroek is beschikbaar. Hierin vind u het te besteden budget in 2014 inclusief de reserves uit eerdere jaren en de bedragen waarmee we activiteiten hebben ondersteund. U kunt het volledige verslag 2014 downloaden.   Het totale te besteden buurtbudget voor de wijk Kattenbroek bedroeg in 2014 €37.387,-. De subsidie… Lees meer Jaarverslag 2014 staat online

Jaarverslag buurtbudget 2013 online

Dit is het jaarverslag buurtbudget 2013 van WBT Kattenbroek. U kunt het verslag met de lijsten van toegekende budgetten ook als pdf-bestand hier downloaden. Overzicht Het totale budget voor de wijk Kattenbroek bedroeg in 2013 €21.000. Aanvragen voor buurtbudget konden gedurende het hele jaar worden ingediend. Er is vooraf geen budget gereserveerd voor grote aanvragen. In totaal… Lees meer Jaarverslag buurtbudget 2013 online

Toekenning buurtbudget 2015

De gemeente Amersfoort heeft het buurtbudget 2015 toegekend aan Wijkbeheerteam Kattenbroek. Vanaf nu zullen de ingediende aanvragen worden behandeld en toegekend. U ontvangt zo spoedig mogelijk bericht. Heeft u nog leuke initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid van onze wijk vul dan hier het formulier in. Let daarbij op de richtlijnen die bij het aanvraagformulier zijn… Lees meer Toekenning buurtbudget 2015